Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

                    Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2018 r.

 

Część pisemna : 11 stycznia 2018 r. godz.12.00 sala gimnastyczna

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner /kl.IV TK/

11.01.2018 r. godz.12.00

 

15 gim.

26

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner

(poprawiający)

11.01.2018 r. godz.12.00

 

15 gim.

1

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa /kl.IV TH/

11.01.2018 r.

godz.12.00

15.gim

26

Część pisemna : 11 stycznia 2018 r. godz.10.00 sala ( 1 H)  HOT

 

B.21 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. III TE/

11.01.2018 r.

godz.10.00

 

1 H ( HOT)

 

24

Część pisemna : 11 stycznia 2018 r. godz.12.00 sala ( 1 H)  HOT

 

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. IV TE/

11.01.2018 r.

godz.12.00

1 H ( Hot)

18

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

(poprawiający )

11.01.2018 r.

godz.12.00

1 H ( Hot)

2

Część pisemna : 11 stycznia 2018 r. godz.10.00 sala 3

 

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych

Technik technologii żywności

11.01.2018 r.

godz.10.00

 

 3

15

Część pisemna : 11 stycznia 2018 r. godz.10.00 sala 28

 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

poprawiający

11.01.2018 r. godz. 10.00

 

Biblioteka s.28

2

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich

poprawiający

11.01.2018 r.

godz.10.00

Biblioteka

s.28

2

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2018 r.

 Część praktyczna : 10 stycznia 2018 r. godz.9.00 biblioteka s.28 / 150 min

 

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa

(poprawiający)

10.01.2018 r. godz.9.00

 

Biblioteka

s.28

4

Część praktyczna : 10 stycznia 2018 r. godz.9.00 sala gimnastyczna /180 min

 

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. IV TE/

10.01.2018 r.

godz.9.00

15 gim.

18

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

(poprawiający)

10.01.2018 r.

godz.9.00

15 gim.

10

Część praktyczna : 10 stycznia 2018 r. godz.13.00 sala gimnastyczna / 150 min

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner /kl.IV TK/

10.01.2018 r. godz.13.00

 

15 gim.

26

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Kelner

(poprawiający)

10.01.2018 r. godz.13.00

 

15 gim.

10

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa /kl.IV TH/

10.01.2018 r.

godz.13.00

15.gim

26

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa (poprawiający)

10.01.2018 r.

godz.13.00

15.gim

2

 

Część praktyczna : 22,23,24 stycznia 2018 r. I zmiana godz.9.00, II zmiana godz. 15.00

sala 11 / 180 min

Kwalifikacja

Zawód

Data i godzina

Sala

Ilość zdających

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Technik technologii żywności / kl.III TŻ

22,23,24.01.2018

( według ustalonego harmonogramu)

I zmiana : godz. 9.00

II zmiana: godz.15.00

11

15

Część praktyczna : 22,24,25,27 stycznia 2018 r. I zmiana godz.9.00, II zmiana godz. 15.00

sala 59 / 180 min

B.21 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  /kl. III TE

22,24,25,27.01.2018

( według ustalonego harmonogramu)

I zmiana : godz. 9.00

II zmiana: godz.15.00

 

59

 

24

 

Komunikaty CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. 

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć  :

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń : długopis, kalkulator prosty*,

T.10 Organizacja usług gastronomicznych: długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – długopis, kalkulator prosty* 

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – długopis, kalkulator prosty* 

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej : długopis

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej :długopis, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania , mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  

 

Kwalifikacja

zawód

Data  i godz.

Sala

B.21     

Technik urządzeń i systemów    energetyki odnawialnej

12.01.2017 r.    godz. 10:00

1 hot.

T.09

 Kelner

 

12.01.2017 r.      godz.  10: 00

37

T.06

 Kucharz

 

12.01.2017 r.      godz.   10:00

37

T.10      

  Kelner

12.01.2017 r.      godz. 12:00

15 gim.

T.12     

Technik hotelarstwa

12.01.2017 r.      godz. 12:00

15 gim.

B.22         

Technik urządzeń i systemów    energetyki odnawialnej

12.01.2017 r.      godz. 12:00

43 i 44

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Materiały

Nauczyciele