Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH - BĘDZIEMY NAJLEPSI

Zespół Szkół Nr 2 im.A.Świętochowskiego w Łukowie w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizował projekt „Uczymy się od najlepszych – będziemy najlepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosił 146 477,70zł.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w ZAJĘCIACH DODATKOWYCH z matematyki, języka angielskiego, ekologii. Młodzież uczestnicząca w zajęciach z zakresu technologii żywności zapoznawała się z wymogami w zakresie produkcji pieczarek, chowu strusi, hodowli jeleniowatych. Na zajęciach poruszone były także zagadnienia dotyczące ryb i owoców morza. Wiedzę uczniowie zdobywali np. podczas wizyty w pieczarkarni oraz na fermie strusi.


Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności kulinarnych na warsztatach KUCHNIE MIĘDZYNARODOWE I REGIONALNE.

Poznają kuchnie narodowe i lokalne z Brazylii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych,  Japonii, Turcji, Norwegii, Francji, Czech, Węgier i Rosji. Uczą się przygotowywać także potrawy kuchni żydowskiej, arabskiej i polskiej.

W ramach warsztatów będą obserwować również mistrzów kuchni w hotelu Sheraton w Warszawie, podczas sporządzania przez nich wybranych dań. Pierwszy wyjazd odbył się w dniu 30 listopada. Przed nimi kolejne trzy wizyty w hotelu.
Kolejnym działaniem, które rozpocznie się w styczniu, będą warsztaty z doradcą zawodowym SAM PLANUJĘ ŚCIEŻKĘ KARIERY ZAWODOWEJ. Młodzież spotka się z pracownikami ZUS, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy. Nauczy się sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o pracę, również w języku angielskim. Nabędzie wiedzę na temat samozatrudnienia oraz nauczy się poruszać na rynku pracy.
W ramach projektu przewidziane są także EDUKACYJNE WIZYTY STUDYJNE,
w ramach których uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Biologii Molekularnej KUL w Lublinie, przed nimi zajęcia laboratoryjne na Akademii Podlaskiej. Zaplanowane są także 4-dniowe warsztaty ekologiczne w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 3- dniowy wyjazd na zajęcia w SGGW w Warszawie i UWM w Olsztynie.  Młodzież uczestnicząca w warsztatach kulinarnych wyjedzie na targi gastronomiczne Euro Gastro Hotel.
Każdy z uczestników zajęć otrzymał w ramach projektu bezpłatne materiały reklamowo-promocyjne. Do realizacji projektu zostały zakupione ponadto pomoce dydaktyczne; książki, filmy DVD oraz sprzęt: notebook, projektor multimedialny, kalkulatory graficzne, radiomagnetofon, kamery internetowe, które w znacznym stopniu uatrakcyjnią zajęcia i sprawią, że będą one efektywniejsze.
Projekt „Uczymy się od najlepszych – będziemy najlepsi” realizowany w Zespole Szkół nr 2  w Łukowie rozwinie umiejętności i uzdolnienia młodzieży oraz przyczyni się do sukcesu edukacyjnego uczniów, którzy w przyszłości zdawać będą egzamin dojrzałości i egzamin zawodowy. Pozwoli także na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy nie tylko w Polsce ale także w krajach Unii Europejskiej.
Szkolny koordynator projektu
Paweł Salamończyk


"Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „ Sięgaj gwiazd – program kompleksowego wsparcia młodzieży z klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego” realizowanym w terminie od 01.10.2008 r. do 31.12.2009 r. przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2008-2010 w ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:

Ø Doradztwo zawodowe grupowe ( 2 spotkania po 3 godziny)

Ø Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna problemów emocjonalnych i aktywności społecznej uczniów niepełnosprawnych oraz doradztwo zawodowe indywidualne dla uczniów niepełnosprawnych ( 3 godziny dla każdego ucznia)

Ø Warsztaty wspierania rozwoju zawodowego: radzenie sobie ze stresem, komunikacja, procesy integracji i wchodzenia w grupę ( 3 spotkania po 3 godziny):

Ø Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów niepełnosprawnych (20 godzin zajęć dla każdego niepełnosprawnego ucznia ustalone na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej)

Ø Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – grupowe: nowoczesne techniki uczenia się i szybkiego czytania, wspomaganie rozwoju intelektualnego (9 spotkań po 3 godziny):

Ø Wycieczka integracyjna do Lublina

 

Opracowała Katarzyna Sypiańska


PITAGORAS RZĄDZI!

pod taką nazwą realizowany był przez Powiat Łukowski w naszej szkole Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbywały się się od  1 października 2008r. do 31 maja 2009r.
W ramach tego projektu realizowane były w naszej szkole zajęcia dodatkowe z: matematyki, chemii, fizyki oraz geografii.
Następnym blokiem były szkolenia informatyczne w ramach których uczniowie zdobyli certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), uznawany w całej Europie.
Kolejnym blokiem są warsztaty dotyczące orientacji zawodowej skierowane do uczniów klas maturalnych.

Szkolny koordynator projektu
Paweł Salamończyk
"Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

Materiały

Nauczyciele