Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

"KOCHAJMY PRZESZŁOŚĆ A ŻYJMY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ"

ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

Pisarz, filozof, historyk, publicysta, wybitny ideolog pozytywizmu, syn Ziemi Łukowskiej.

Urodził się 18.01.1849 r. w Stoczku Łukowskim. Rosyjskie Gimnazjum Męskie w Lublinie ukończył w 1866 r., po czym studiował historię w Szkole Głównej w Warszawie, a w latach 1874-76 uzupełniał studia w Lipsku w zakresie filozofii, etnologii i pedagogiki, uzyskując tam doktorat. Już jako student, od 1869r. współpracował z "Tygodnikiem Ilustrowanym", później zaś z "Przeglądem Tygodniowym", "Gazetą Polską" i "Opiekunem Domowym". Na łamach "Przeglądu Tygodniowego" zainicjował walkę "młodych ze starymi", formułując manifest programowy pozytywistów. W latach 1878-79 był redaktorem i wydawcą "Nowin", a w latach 1881-1907 "Prawdy". Pisma te odegrały ważną rolę w inspirowaniu życia umysłowego Polaków, upowszechniając nowe osiągnięcia nauki, zwłaszcza ewolucjonizm i darwinizm. W okresie rewolucji 1905 r., był założycielem i przywódcą Związku Postępowo-Demokratycznego, propagującego autonomię Królestwa Polskiego, partii o charakterze burżuazyjno-demokratycznym.
W 1906 r. założył Towarzystwo Kultury Polskiej, którego był prezesem. Redagował i wydawał miesięcznik "Kultura Polska", a po zamknięciu Towarzystwa w 1913 r. - "Humanistę Polskiego".
Przed I wojną światową osiadł w Gołotczyźnie, w pow. ciechanowskim, poświęcając się działalności oświatowej. Poglądami zbliżył się wówczas do Narodowej Demokracji. Związał się z opozycyjną prasą endecką i prasą antysanacyjnych ugrupowań centrowych, związanych z Frontem Morges.
W swej publicystyce propagował oświatę, dążył do poprawy warunków życia niższych klas społecznych, asymilacji i równouprawnienia Żydów oraz emancypacji kobiet.
Jego prace naukowe: "Wskazania polityczne" (1882), "O prawach człowieka i obywatela. O prawach mniejszości" (1910), "Utopia w rozwoju historycznym" (1910), "Ofiarność obywatelska" (1911), "Źródła moralności" (1912) wpłynęły w istotny sposób na ukształtowanie postaw Polaków.
W 1927 r. otrzymał nagrodę literacką miasta Łodzi.
Odznaczeniami państwowymi nie został wyróżniony ze względu na swą anstysanacyjną postawę.
Zmarł 25.04.1938 r. w Gołotczyźnie.

 

 


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 

Materiały

Nauczyciele