Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

Wszystkie przetargi realizowane dla potrzeb projektu „Szkoły nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr umowy: 935/POKL.09.02.00-06-046/12-00

prowadzi, na podstawie udzielonego Powiatowi Łukowskiemu pełnomocnictwa, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie. Szczegółowe informacje o przetargach znajdują się pod adresem:

http://splukow.bip4.e-zeto.eu

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 

Materiały

Nauczyciele