Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

Projekt „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” skierowany jest do uczennic i uczniów: Technikum Nr 2 (184 uczniów) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (24 uczniów), wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie.

W roku szkolnym 2012/2013 dokonano rekrutacji uczniów z klas:
• I TH A – technik hotelarz
• I TH B - technik hotelarz i technik kelner
• II TH A - technik hotelarz
• II TH B - technik hotelarz
• II T K - technik kelner
• III TH A - technik hotelarz
• III T K - technik kelner
• III TOT – technik obsługi turystycznej
• IV TH A - technik hotelarz
• IV TH B - technik hotelarz
• IV T K - technik kelner
• I WA - monter sieci , urządzeń i instalacji sanitarnych

W roku szkolnym 2013/2014 dokonano rekrutacji uczniów z klasy I TE kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz uczniów z klasy I WA kształcących się w zawodzie monter sieci , urządzeń i instalacji sanitarnych i elektryk.

W roku szkolnym 2014/2015 rekrutacja obejmie uczniów z klas:
• I TE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• I WA - monter sieci , urządzeń i instalacji sanitarnych i elektryk
• I TH A - technik hotelarz
• II T K - technik kelner

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona w oparciu o chęć i aktywność brania udziału uczniów w realizacji działań, mających na celu podniesienie swojej wiedzy i umiejętności w wybranym kierunku kształcenia. Elementem szczególnie ważnym w rekrutacji były osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce i zachowaniu.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Materiały

Nauczyciele