Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

Wszystkie przetargi realizowane dla potrzeb projektu „Szkoły nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr umowy: 935/POKL.09.02.00-06-046/12-00

prowadzi, na podstawie udzielonego Powiatowi Łukowskiemu pełnomocnictwa, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie. Szczegółowe informacje o przetargach znajdują się pod adresem:

http://splukow.bip4.e-zeto.eu/

 

Dostawa odzieży roboczej do Zespołu Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie dla technika systemów i urządzeń energetyki odnawialnej 28.05.2014

 Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy pdf

Załącznik Nr 2 - Parametry odzieży roboczej pdf

Zaprojektowanie i wykonanie pracowni OZE wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – dostosowanie kształcenia zawodowego”.

pdfZmiana ogłoszenia 14.02.2014r.

 

pdf SIWZ 14.02.2014r.

pdf Modyfikacja SIWZ 14.02.2014r.

 

 word Załącznik

Zaprojektowanie i wykonanie pracowni OZE wraz z dostawą niezbędnych urzadzeń w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie

 

pdfOgłoszenie o zamówieniu 4.02.2014r.

pdfSIWZ

 

Dostawa wyposażenia pracowni elektrycznej OZE w ramach projektu pn.: Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”

pdfOgłoszenie o zamówieniu 28.01.2014r.

 

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.01.2014r.

pdf SIWZ

 

Usługa transportowa dla Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie

Zapytanie ofertowe

pdf

Załącznik Nr 1 do zapytania

pdf

 

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych - części językowej w ramach projektu pn. Szkoły nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówienu

pdf

Specyfkacja stotnych warunków zamówienia

pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu

pdf

 

Egzaminy zawodowe - 22.02.2013r.

pdf

Ogłoszenie

 

pdfSiwz

 

 

Sprzęt multimedialny 25.11.2013r.

pdf

Ogłoszenie

pdf

Modyfikacja ogłoszenie

pdf

Parametry

pdf

Parametry

 

Meble do pracowni elektrycznej 19.11.2013r.

pdf Zapytanie ofertowe

 

Wyposzażenie pracowni elektrycznej OZE 08.11.2013r.

pdf

Ogłoszenie

pdf

Siwz

Nauczyciele - 23.08.2013r.

pdf

Ogłoszenie

pdf

Zmiana ogłoszenia

 

pdf

Siwz

 

 

Odzież robocza dla uczniów technikum - 03.06.2013r.

pdf

Zapytanie ofertowe

 Koordynator - 15.01.2013r.

pdfOgłoszenie

 

 

pdfSiwz

 

 

pdfSiwz

Psycholog 14.01.2013r.

pdf

Ogłoszenie

pdf

Siwz

 

 

Nauczyciele - 21.11.2012r.

pdf

Ogłoszenie

pdf

Siwz

 

 

 

Nauczyciele - 17.10.2012r.

pdf

Ogłoszenie

pdf

Siwz

 

 

Wybór koordynatora szkolnego

Ogłoszeniepdf

Siwz pdf

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Materiały

Nauczyciele