Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

Egzamin maturalny w 2018

PREZENTACJA OKE

 Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna do 7 lutego 2018r.

 Ważne TERMINY

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

  Terminy egzaminów

Dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu 

Deklaracje

 Komunikat o przyborach

OPŁATY  2018

"Kalkulator" opłat za egzamin maturalny - dla absolwentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

 

 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny:

1. dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

  oraz 

2. dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Wszyscy absolwenci, którzy zmierzają przystąpić do egzaminu w maju 2018 r i spełniają jeden z powyższych warunków, będą zobowiązani do dokonania opłaty w wysokości 50 zł za każdy egzamin, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.  

Nr konta bankowego oraz dodatkowe informacje w tej sprawie będą dostępne na stronie OKE od 1 stycznia 2018 r.

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny:

1.       dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

  oraz

2.       dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Wszyscy absolwenci, którzy zmierzają przystąpić do egzaminu w maju 2018 r i spełniają jeden z powyższych warunków, będą zobowiązani do dokonania opłaty w wysokości 50 zł za każdy egzamin, w terminie od
1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. 

Nr konta bankowego oraz dodatkowe informacje w tej sprawie będą dostępne na stronie OKE od
1 stycznia 2018 r.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 

Materiały

Nauczyciele