Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

Drodzy Uczniowie,

Wybór kierunku studiów to pierwszy krok w dorosłe życie. Od podjętej przez Was decyzji zależy w dużej mierze Wasza przyszłość na gruncie zawodowym. Jak podjąć właściwą decyzję, która zapewni Wam jednocześnie możliwość rozwijania swoich zainteresowań i realną szansę na znalezienie pracy po zakończeniu studiów? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Nie martwcie się jednak- jesteśmy po to, żeby Wam pomóc w znalezieniu „własnej ścieżki”. Zdajemy sobie sprawę, że wartościowa informacja jest kluczem do sukcesu-Waszego sukcesu. Dlatego też zapraszamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej i zapoznania się z ofertą edukacyjną najbardziej renomowanych uczelni w Polsce i za granicą.

Prosta droga do kariery m

 

Plakat-rajd-lukowa m

 „KRÓLOWA SPORTU” GOŚCIŁA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Finał Lekkoatletyka

Dnia 18 września na obiektach sportowych zespołu Szkół nr 2 w Łukowie odbył się Finał Powiatu w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców. W zawodach uczestniczyło siedem szkół powiatu łukowskiego - łącznie wystartowało 79 zawodniczek i 92 zawodników.

Szczegóły wraz z fotorelacją w zakładce SPORT

 

WSPÓLNIE KUPMY RĘKOPIS "POTOPU" DLA MUZEUM SIENKIEWICZA

muzeum Sienkiewicza

Przyłączmy się do ogólnopolskiej akcji - zbiórki funduszy na zakup rękopisu "Potopu" - jednej z najpopularniejszych powieści Henryka Sienkiewicza.
Pieniądze można będzie wrzucać do puszek w najbliższy czwartek i piątek (21 i 22.09).

 LUBELSKI SALON MATURZYSTÓW

Salon maturzystow 2017

Jak przygotować się do matury, żeby zdać ją jak najlepiej? Co i gdzie studiować? Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań mogli uzyskać uczniowie klas IV THA, IV TK i IV TE, którzy 18 września 2017 roku wzięli udział w wycieczce do Lublina. Głównym jej celem były spotkania maturzystów z przedstawicielami uczelni z całej Polski: Wrocławia, Szczecina, Warszawy, Białegostoku, Łodzi, Lublina, a także z wystawcami zagranicznymi. Uczniowie mieli też możliwość wzięcia udziału w wykładach ekspertów OKE w Krakowie dotyczących skutecznego przygotowania się do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych: biologii, chemii, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali wychowawcy klas maturalnych: p. A. Skwara, p. M. Goławska oraz p. P. Salamończyk.

 

 

Wybory SU

W dniach 9-10 października 2017 roku odbędą się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie na rok szkolny 2017/2018. Do Rady SU może kandydować uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, systematycznie uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata, jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz akceptację wychowawcy klasy.
Do Rady SU nie mogą kandydować uczniowie z klas programowo najwyższych.
Termin zgłoszeń kandydatów do rady SU – 3 października 2017 r. do p. A.Kołodziej lub p. S.Brońskiego.
Kampania wyborcza będzie trwała w dniach 3-6 października 2017, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego na terenie szkoły.

maja

Drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, pudełka na nakrętki znajdują się na korytarzu w szkole. Każda nakrętka się liczy. Czym więcej osób zechce się włączyć do akcji, tym większa będzie nasza pomoc. Nakrętki przekażemy wspaniałej dziewczynce Mai Przegalińskiej.
Bliższe informacje w pokoju 48.

DOBRO ZAWSZE DO NAS WRACA.

„KRÓLOWA SPORTU” ZAGOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Królowa sportu2

DNIA 18 WRZEŚNIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ODBĘDZIE SIĘ POWIATOWA LIGA LEKKOATLETYCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZS.
ŻYCZYMY POWODZENIA!!!!!!

INFORMACJA O STYPENDIUM SOCJALNYM

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, których dochód w 2016 roku nie przekroczył 674,00 zł na jednego członka rodziny ( w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - dochód na jedną osobę nie większy niż 764,00 zł).
Stypendium socjalne przyznawane jest uczniowi na wniosek rodzica lub innej osoby uprawnionej. Wnioski można pobierać w pokoju pedagoga szkolnego (nr 48), pokoju wicedyrektora p. K.Celińskiej (nr 26) lub wydrukować ze strony internetowej szkoły.
Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć oświadczenie o dochodach rodziny, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 na potwierdzenie uzyskanych dochodów.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o dochodach rodziny za 2016 r. z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną,
- zaświadczenie z gminy lub nakaz podatkowy (decyzję) o wielkości gospodarstwa rolnego,
- inne dokumenty potwierdzające osiągnięcie dochodu w 2016 r. wymienione w załączniku nr 2 do wniosku (np. decyzję o zasądzeniu alimentów)

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium socjalnego należy składać u pedagoga szkolnego (pokój nr 48) lub u p.A.Kołodziej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela: p. A. Olszewska (pedagog szkolny) oraz p. A.Kołodziej

REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.”
Ignacy Baliński

rozpoczęcie 1

4 września 2017 r. społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2017/2018. Dyrektor szkoły, p. Krzysztof Okliński, serdecznie powitał grono pedagogiczne, pracowników szkoły, zaproszonych gości, a w szczególności uczniów klas pierwszych i ich rodziców. W okolicznościowym przemówieniu omówił organizację pracy szkoły oraz przedstawił wychowawców klas pierwszych. Głos zabrał również p. Krzysztof Konstanty – Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego, który życzył młodzieży i nauczycielom wielu sukcesów dydaktycznych w nowym roku szkolnym. Ważnym momentem uroczystości było także uczczenie 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy IV THA pod opieką p. Katarzyny Świderskiej i p. Grzegorza Dziurdziaka. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w czasie drogi do szkoły, głos zabrał p. Piotr Płudowski, przypominając zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Uroczystość zakończyła się życzeniami kierowanymi do młodzieży i grona pedagogicznego.

rozpoczęcie 2

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Materiały

Nauczyciele